FBIM Transactions
Urednik
Zoran Čekerevac
Ukoliko želite da recenzirate ili da komentarišete neki od najavljenih članaka, molimo vas da prvo iskopirate naziv članka i da potom kliknete ovde.
U sledećem broju


U sledećem broju, između ostalog objavljujemo:
(Da biste pročitali apstrakt rada kliknite naslov rada)

 1. Boris Bursać
  TERORISTIČKE ORANIZACIJE U SIRIJI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 2. Živanka Miladinović Bogavac
  RAČUNARSKA SABOTAŽA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 3. Sergej Kirsanov, Evgenij Safonov i Galina Palamarenko
  DIGITALIZACIJA U RUSKOJ EKONOMIJI: PREDNOSTI I PRETNJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 4. Haris Hamidović
  PROCJENA UČINKA NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 5. Lyudmila Prigoda, Milanka Bogavac i Jelena Maletić
  PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE – NEKI PROBLEMI I PRAVCI RAZVOJA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde
TERORISTIČKE ORANIZACIJE U SIRIJI

Boris Bursać

Rad prihvaćen: 27.11.2018.

Rezime
Poslednjih sto godina Sirija je bila sinonim za turbulentna dešavanja, politička previranja ratove, tako da možemo reći da nije iznenađujući sled događaja koji je zadesio Siriju. Sukob koji je počeo u vidu demonstracija 2011. godine odnosno, u vidu svojevrsnog konflikta vlasti i opozicije prerastao je u oružani sukob sa više od 200.000 mrtvih i 10.000.000 raseljenih. Usled ovakvog haosa iz „pandorine kutije“ izletele su islamističke terorističke organizacije iza kojih ostaju beda i siromaštvo, nezaposlenost, politički haos, destabilizacija, nasilje, masakri, borba bilo kad i svuda u svakom gradu, selu, zaseoku, dakle stanje opšteg rasula gde se konfliktima ne nazire kraj. Sve je počelo takozvanim „Arapskim prolećem“ u Tunisu, da bi se kasnije proširilo na Egipat, Libiju, Bahrein, Siriju, Jemen, Alžir, ponovo Irak, Jordan, Maroko, Oman i još nekoliko država gde su sukobi bili manjeg intenziteta. Cilj ovog rada je ideja da se pruže potrebna znanja proistekla iz opsežne analize, pre svega ideoloških, politikoloških, socioloških gledišta odnosno stanovišta terorističkih organizacija sa prostora Sirije i da se na najbolji način u pravom smislu omogući razumevanje njihovih delatnosti i njihovog velikog uticaja na razvoj terorizma u celini.

Ključne reči:
terorizam, Al Nusra, Al Šam, Liva al Tavhid, Liva al Hak, Sirijski islamski front

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceRAČUNARSKA SABOTAŽA

Živanka Miladinović Bogavac

Rad prihvaćen: 10.08.2019.

Rezime
Sve je veća zainteresovanost pravnika vezano za kompjuterski kriminal, takozvani sajber kriminal. Pošto se on sve više razvija sa razvojem inovativnosti u oblasti informacionih tehnologija, neophodne su zakonodavne mere koje će ovu vrstu kriminala regulisati i sankcionisati. Kao učestalo krivično delo, danas se pojavljuje računarska sabotaža, koja je inkriminisana krivičnim zakonodavstvom Republike Srbije. Pošto je ona Krivičnim zakonikom veoma uopšteno određena, neophodno je odrediti sam pojam računarske sabotaže, kao i njene vrste, odnosno neophodno je predstaviti neke od mnogobrojnih mogućnosti za izvršenje ovog krivičnog dela. Međunarodnopravna regulativa je od velikog značaja zbog toga što se radi o krivičnom delu gde učinioci mogu biti iz različitih zemalja i tako udruženo delovati. Međunarodna Konvencija o visokotehnološkom kriminalu je definisala pojmove koji su od značaja za određivanje pojma računarske sabotaže. Svakako, računarska sabotaža i ostala krivična dela sajber kriminala se međusobno prožimaju, te je potrebno dovesti ih u vezu, uporediti sličnosti i razlike i analizirati u kom odnosu stoje. Od naročitog značaja je razgraničiti računarsku sabotažu i sajber terorizam koji predstavlja jednu od većih opasnosti u svetu računara, računarskih mreža, interneta i društvenih mreža. S obzirom na to da je danas nemoguće funkcionisati ni za pojedinca ni za državu bez upotrebe računara i savremenih tehnologija, važna je činjenica da je sve razvijenija svest o opasnosti istih, te je stoga neophodno da države preduzmu značajne korake ka regulisanju računarske sabotaže i ostalih opasnih radnji koje se vrše putem računarske tehnologije.

Ključne reči:
računarska sabotaža, visokotehnološki kriminal, zloupotreba računara, zaštita računara, zaštita u računarskim mrežama

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceDIGITALIZACIJA U RUSKOJ EKONOMIJI: PREDNOSTI I PRETNJE

Sergej Kirsanov
Evgenij Safonov
Galina Palamarenko


Rad prihvaćen: 28.08.2019.

Rezime
Značaj digitalne transformacije kako u poslovanju tako i u čitavim sektorima ekonomije budi sve veće interesovanje za izazove i pretnje, rizike i koristi koji mogu nastati u digitalnoj ekonomiji. U narednim godinama, sva područja vladine aktivnosti i tržišta će se preorijentisati u skladu sa zahtevima novih digitalnih ekonomskih modela. Nemoguće je zaustaviti tranziciju velikih razmera na „digital“, jer je korisna za potrošača, korisna za poslovanje, a značajna za vlasti. Vrednost digitalnih rešenja raste, a cena njihovog dobijanja opada. Digitalizacija počinje da prevazilazi promene same tehnologije - postaje makroekonomski i politički faktor. U članku se govori o trenutnom stanju digitalne ekonomije Rusije, o programima finansiranja digitalizacije ekonomije. Rejting zemlje se analizira u skladu sa u međunarodnoj zajednici usvojenim indeksima, koji mere koliko dobro ruska ekonomija koristi digitalne tehnologije za povećanje konkurentnosti i blagostanja. Istovremeno, indeksima se i procenjujue faktori koji utiču na razvoj digitalne ekonomije. Značajno zaostajanje u razvoju digitalne ekonomije Rusije od svetskih lidera objašnjava se nedostatkom regulatornog okvira za digitalizaciju i nedovoljno povoljnim okruženjem za poslovanje i inovacijama i, kao rezultat toga, niskim nivoom primene digitalnih tehnologija u biznisu i vladinim strukturama.

Ključne reči:
digitalna ekonomija, digitalizacija, digitalne tehnologije, međunarodni indeksi

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
PROCJENA UČINKA NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Haris Hamidović

Rad prihvaćen: 08.09.2019.

Rezime
Integracija zahtjeva privatnosti u dizajn informacionog sistema nije jednostavan zadatak. Kao prvo, privatnost je sama po sebi složen, višestruk i kontekstualni pojam. Osim toga, pitanje privatnosti uglavnom nije primarni zahtjev sistema, a ponekad čak ovaj zahtjev može doći i u sukob s drugim (funkcionalnim ili nefunkcionalnim) zahtjevima sistema. Stoga je od najveće važnosti da se precizno definišu ciljevi privatnosti u procesu realizovanja privatnosti po dizajnu. Jedan od načina da se definišu ciljevi informacionog sistema u smislu zahtjeva privatnosti je provođenje procjene učinka na zaštitu podataka ili analize rizika privatnosti. Provođenje procjene učinka na zaštitu podataka u skladu je i sa načelima tehničke i integrisane zaštite podataka iz člana 25. Opšte uredbe o zaštiti podataka EU - GDPR. U skladu s načelima tehničke i integrisane zaštite podataka procjenu učinka na zaštitu podataka trebalo bi provesti prije same obrade, a s ciljem korištenja iste kao pomoćnog alata za donošenje odluka o obradi, a posebice izbora odgovarajućih mjera tehničke i integrisane zaštite. Iako Opšta uredba o zaštiti podataka ne propisuje niti jednu konkretnu metodologiju ili standard za izvođenje procjene učinka na privatnost u smjernicama Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29 EU navedene su preporuke za korištenje međunarodnih standarda. U radu je ukratko predstavljena metoda procjene učinka na zaštitu podataka temeljem preporuka francuske agencije za zaštitu privatnosti podataka i preporuka međunarodnih standarda ISO/IEC 29134 i ISO/IEC 27005.

Ključne reči:
privatnost, lični podaci, zaštita podataka, procjena učinka na privatnost, GDPR, PIA, ISO/IEC 29134

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice


PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE – NEKI PROBLEMI I PRAVCI RAZVOJA

Lyudmila Prigoda
Milanka Bogavac
Jelena Maletić

Rad prihvaćen: 27.11.2018.

Rezime
U uslovima savremenog poslovanja i sve veće primene kompjuterskih tehnologija, postavljaju se sve stroža vremenska ograničenja, sve veći zahtevi u pogledu efikasnosti upotrebe mehanizacije, automatizacija tehnoloških procesa, veća pouzdanost i niži troškovi i bolji ekonomski pokazatelji. Kao jedno od pogodnih rešenja, pojavljuje se upotreba RFID tehnologije. RFID sistemi poslednjih desetak godina imaju sve značajnu ulogu u povećanju efikasnosti i smanjenju troškova poslovanja i pored toga što još uvek nisu otkriveni ni iskorišćeni svi potencijali ove tehnologije. RFID tehnologija pruža praktične koristi svakome ko ima potrebe da prati fizičko prisustvo objekata u nekoj sredini. Mnogi unapređuju lance snabdevanja i procese proizvodnje uvođenjem ove tehnologije. Razlozi za korišćenje RFID tehnologije u velikim sistemima su mogućnost potpune automatizacije rada primenom kompjuterskog upravljanja i nadzora, kao i bolja kontrola izdavanja i praćenja stanja u magacinima, uz smanjenje mogućnosti greške kao i krađe i prevare, povećanje profita i kvaliteta, dobijanje izveštaja o izdavanju delova ili goriva (u koje vreme je preuzeto, u kojoj količini...) i dr. U ovom radu je detaljnije prikazano jedno rešenje za kontrolu točenja goriva na stanicama za snabdevanje gorivom na bazi RFID tehnologije. Razmotrene su prednosti i nedostaci ove tehnologije, ekonomski aspekti primene, kao i mogućnosti potpune zaštite od krađe i raznih drugih prevara. Analiza je pokazala da efekti mogu biti: smanjenje ukupnih troškova, optimizacija postojećeg sistema snabdevanja, optimizacija postojećeg sistema praćenja kvantitativnog stanja zaliha goriva na stanicama za snabdevanje gorivom, potrošnja goriva po vozilima i dr. Na kraju rada je analizirana budućnost primene RFID tehnologije, putevi daljeg razvoja i potencijalni rizici primene ove tehnologije.

Ključne reči:
Informacione tehnologije, RFID, kontrola, gorivo, nedostaci, napadi

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
MESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više balkanskih zemalja.

To switch to English, click the icon

To switch to English, click the icon