× Najnoviji broj U sledećem broju O žurnalu Arhiva Izjava o etičnosti
☰ Menu

FBIM Transactions
DOI 10.12709/issn.2334-7058
ISSN 2334-7058 (Online)
ISSN 2334-7171 (Print)


IZJAVA O IZDAVAČKOJ ETICI I PREVENCIJI NESAVESNOG POSTUPANJA

Etičke izjave FBIM Transactios vode se smernicama za najbolju praksu COPE-a za urednike časopisa[1], a njihovi standardi su navedeni u:

 1. Kleinert S & Wager E (2011) Responsible research publication: international standards for editors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 51 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 317-28). (ISBN 978-981-4340-97-7)
 2. Wager E & Kleinert S (2011) Responsible research publication: international standards for authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 50 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore (pp 309-16). (ISBN 978-981-4340-97-7)
Za detaljnije informacije autori mogu posetiti veb stranice:

Autori treba da pročitaju oba standarda i da se prilagode standardima očekivanog etičkog ponašanja svih strana uključenih u postupak objavljivanja. U nastavku će biti izdvojeni neki osnovni principi.


U nastavku će biti izdvojeni neki osnovni principi:

UREDNICI

Odluke o objavljivanju

Urednici su odgovorni i trebaju preuzeti odgovornost za sve što objave:

 • Urednici bi trebalo da donose fer i nepristrasne odluke nezavisne od komercijalnog aspekta i osiguraju fer i odgovarajući postupak stručne recenzije.
 • Urednici bi trebalo da usvoje uređivačku politiku koja podstiče maksimalnu transparentnost i potpuno, pošteno izveštavanje.
 • Urednici bi trebalo da čuvaju integritet objavljenog zapisa izdavanjem ispravki i po potrebi povlačenja i da istražuju sumnjiva ili nedokazana istraživanja.
 • Urednici bi trebalo da istražuju nedolična ponašanja recenzenata i urednika
 • Recenzentima i autorima treba saopštiti šta se od njih očekuje.
 • Urednici bi trebalo da imaju odgovarajuće smernice za postupanje u slučajevima uređivačkih sukoba interesa.

Fer pley

Urednik će u svakom trenutku oceniti rukopise po njihovom intelektualnom sadržaju bez obzira na rasu, pol, seksualnu orijentaciju, versko uverenje, etničko poreklo, državljanstvo ili političku filozofiju autora.

Poverljivost

FBIM Transactions koristi sistem gde urednici biraju recenzente, i gde urednici moraju da štite poverljivost autorskih materijala i podsećaju recenzente da to urade. Urednik i svako uredništvo ne smeju otkrivati nikakve podatke o prijavljenom rukopisu bilo kome drugom osim odgovarajućem autoru, recenzentima, potencijalnim recenzentima, drugim uredničkim savetnicima i izdavaču, prema potrebi. Urednici ne smeju nikome osim autorima davati naznaku statusa rada u časopisu.

Otkrivanje i sukob interesa

Neobjavljeni materijali otkriveni u dostavljenom rukopisu ne smeju se koristiti u vlastitom istraživanju urednika bez izričitog pismenog pristanka autora.

RECENZENTI

Časopis FBIM Transactions objavljuje recenzirane članke, što znači da članke profesionalno ocenjuju odgovarajuće kolege. Urednici štite identitet recenzenata. Međutim, ako recenzenti žele da otkriju svoja imena, to je dozvoljeno.

Doprinos uredničkim odlukama

Recenzenti pomažu uredniku u donošenju uredničkih odluka, a putem uredničke komunikacije s autorom mogu takođe pomoći autoru u poboljšanju rada.

Ažurnost

Svaki izabrani recenzent koji smatra da nije kvalifikovan za pregled istraživanja prijavljenog u rukopisu ili zna da neće biti u mogućnosti da pregleda rad u definisanom terminu treba da o tome obavesti urednika čim dođe do takvog saznanja.

Poverljivost

Svi rukopisi primljeni na pregled moraju se tretirati kao poverljivi dokumenti. Ne smeju se prikazivati drugima ili o njima razgovarati sa drugima, osim ako to nije odobrio urednik.

Standardi objektivnosti

Preglede treba vršiti objektivno. Lična kritika autora je neprikladna. Recenzenti bi trebalo da jasno iznesu svoje stavove uz argumente u prilogu kao što je prikazano u formularu Izveštaj recenzenata.

Potvrda izvora

Recenzenti treba da identifikuju relevantni objavljeni rad koji autori nisu citirali. Svaka izjava koja se odnosi na neko prethodno izveštavanje, opažanje, ili argument mora biti propraćeno odgovarajućim citatom. Recenzent bi takođe trebalo da skrene pažnju uredniku na bilo kakvu značajnu sličnost ili preklapanje između rukopisa koji se razmatra i bilo kojeg drugog objavljenog rada o kome poseduje lično znanje.

Otkrivanje i sukob interesa

Povlašćene informacije ili ideje dobijene stručnim pregledom moraju se čuvati poverljivim i ne koristiti se u lične koristi. Recenzenti ne bi trebalo da uzimaju u obzir rukopise u kojima imaju sukob interesa koji je posledica konkurencije, saradnje ili drugih odnosa ili veza sa bilo kojim od autora, kompanija ili institucija povezanih sa radovima.

AUTORI

Autorstvo rada

Autorstvo bi trebalo da bude ograničeno na one koji su dali značajan doprinos konceptu, dizajnu, izvođenju ili interpretaciji prijavljenog rada. Sve koji su dali značajne doprinose trebalo bi navesti kao koautore. Ako postoje i drugi koji su učestvovali u određenim suštinskim aspektima istraživačkog projekta, treba ih priznati ili navesti kao autore. Autor zadužen za korespodenciju treba da osigura da u članku budu uključeni svi odgovarajući koautori i nijedan neodgovarajući koautor te da su svi koautori videli i odobrili konačnu verziju rada i pristali na njegovo podnošenje na objavljivanje. FBIM Transactions podstiče međunarodnu saradnju, ali, isto tako, podstiče prakse koje sprečavaju autorstvo gostiju, poklona i duhova.

Standardi izveštavanja

Kada predaju svoje članke, autori prilažu izjavu u obliku Izjave da je prijavljeni članak originalno delo i da ranije nije objavljen, da se ne razmatra za objavljivanje nigde drugde, da je objavljeni članak odobren od svih saradnika autora, ako ih ima, i da nema zakonskih prepreka za objavljivanje članka, kao što je prikazano na veb stranici časopisa „Pošaljite svoj rukopis“.

 • Istraživanje o kome se izveštava trebalo bi da se sprovede etično i odgovorno i treba da bude u skladu sa svim relevantnim zakonima.
 • Istraživači treba da predstave svoje rezultate jasno, iskreno i bez izmišljotina, falsifikovanja ili neprikladne manipulacije podacima.
 • Istraživači bi trebalo da se trude da svoje metode jasno i nedvosmisleno opišu tako da njihova otkrića mogu da potvrde i drugi.
 • Istraživači bi trebalo da se pridržavaju zahteva da je prijavljeno delo originalno, da nije plagirano i da nije objavljeno na drugom mestu.
 • Autori bi trebalo da preuzmu kolektivnu odgovornost za prijavljeno i objavljeno delo.
 • Autorstvo članka bi trebalo da tačno odražava doprinos pojedinaca radu i izveštavanju.
 • Trebalo bi obelodaniti izvore finansiranja i relevantne sukobe interesa.

Autori izveštaja originalnih istraživanja trebalo bi da predstave tačan prikaz obavljenog rada, kao i objektivnu diskusiju o njegovom značaju. Podaci u radu trebaju biti tačno predstavljeni. Rad treba da sadrži dovoljno detalja i referenci kako bi se omogućilo drugima da ponove delo. Lažne ili svesno netačne izjave predstavljaju neetično ponašanje i neprihvatljive su.

Pristup podacima i njihovo čuvanje

Od autora se traži da za urednički pregled dostave neobrađene podatke u vezi sa člankom, i trebalo bi da budu spremni da obezbede javni pristup takvim podacima (u skladu sa ALPSP-STM Izjavom o podacima i bazama podataka), ako je to izvodljivo i u svakom slučaju bi trebalo da budu spremni da čuvaju takve podatke razumno vreme nakon objavljivanja.

Originalnost i plagijarizam

Autori bi trebalo da se uvere da su napisali potpuno originalna dela, a ako su koristili dela i/ili reči drugih, da je to na odgovarajući način citirano ili označeno.

Višestruka, redundantna ili istovremena publikacija

Višestruke publikacije koje potiču iz jednog istraživačkog projekta treba da budu jasno identifikovane kao takve, a čitaoca treba uputiti na primarnu publikaciju. Prevodi i adaptacije za različitu publiku treba da budu jasno identifikovani kao takvi, trebalo bi da priznaju izvorni rad i da poštuju relevantne konvencije o autorskim pravima i zahteve za dozvolu. Ako su u nedoumici, autori bi trebalo da traže odobrenje od originalnog izdavača pre ponovnog objavljivanja bilo kog dela. Podnošenje istog rukopisa u više časopisa istovremeno predstavlja neetično objavljivanje i neprihvatljivo je.

Potvrda izvora

Uvek se mora dati pravilno priznanje radu drugih. Autori bi trebalo da navedu publikacije koje su uticale na utvrđivanje prirode prijavljenog rada.

Otkrivanje i sukob interesa

Svi autori bi u svom rukopisu trebalo da otkriju bilo kakav finansijski ili drugi materijalni sukob interesa za koji bi moglo biti tumačeno da utiče na rezultate ili interpretaciju njihovog rukopisa. Svi izvori finansijske podrške za projekat bi trebalo da budu obelodanjeni.

Suštinske greške u objavljenim radovima

Kada autor otkrije značajnu grešku ili netačnost u sopstvenom objavljenom radu, ima obavezu da blagovremeno obavesti urednika ili izdavača časopisa i da sarađuje sa urednikom kako bi povukao ili ispravio rad.