FBIM Transactions
Urednik
Zoran Čekerevac
Ukoliko želite da recenzirate ili da komentarišete neki od najavljenih članaka, molimo vas da prvo iskopirate naziv članka i da potom kliknete ovde.
U sledećem broju


U sledećem broju, između ostalog objavljujemo:
(Da biste pročitali apstrakt rada kliknite naslov rada)

 1. Bo Wang i Danjuan Hu
  RESEARCH ON THE DEVELOPMENT PATH OF NINGBO TRANSPORTATION EQUIPMENT MANUFACTURING INDUSTRY IN 16 CEEC

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 2. Boris Bursać
  VERSKI FUNDAMENTALIZAM

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 3. Milan Stojanović, Željko Milovanović i Marko Todorović
  DIGITALNA TRANSFORMACIJA HOTELA NA TERITORIJI OPŠTINA BOR I ZAJEČAR

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 4. Danjuan Hu and Bo Wang
  THE RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF NINGBO CHINA-CEE TECHNOLOGY TRANSFER PLATFORM

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 5. Danilo Lazović i Milija Bogavac
  UNAPREÐENJE INFORMACIONIH SISTEMA UPOTREBOM Wi-Fi STANDARDA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde
RESEARCH ON THE DEVELOPMENT PATH OF NINGBO TRANSPORTATION EQUIPMENT MANUFACTURING INDUSTRY IN 16 CEEC

Bo Wang
Danjuan Hu


Rad prihvaćen: 10.07.2018.

Rezime (samo na engleskom jeziku)
Ningbo's transportation equipment manufacturing enterprises have reached the world's leading level in technology, but the CEEC, whose economic level surpasses our country, are lagging behind in terms of transportation infrastructure construction. With the promotion of the "One Belt and One Road" strategy, the well-developed transportation equipment manufacturing industry in Ningbo hopes to enter the vast market of CEE, and CEEC also urgently need to improve the status quo of domestic transportation infrastructure construction. In this context, based on the science and technology cooperation alliance between our university and universities in CEE, the external output of Ningbo's advanced transporta-tion equipment manufacturing industry can be achieved by carrying out long-term cooperation forum activities, jointly applying for international science and technology cooperation projects and human resources exchange training cooperation and decision-making consultation service cooperation, etc. to improve China's position in the global industrial chain and value chain and promote the deep inte-gration of economic cooperation among countries along the One Belt and One Road.

Ključne reči (samo na engleskom jeziku):
transportation equipment manufacturing industry; CEE; S&T cooperation alliance; output

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceVERSKI FUNDAMENTALIZAM

Boris Bursać

Rad prihvaćen: 18.07.2018.

Rezime
Jedan od najčešće korišćenih termina današnjice svakako je fundamentalizam, iz kojeg se izvodi termin verski odnosno religijski da bi na kraju došli do danas najfrekventnijeg a to je islamski fundamentalizm. Fundamentalizam kao termin potiče od latinske reči „fundamentum“ i u prevodu znači osnova. Ovaj pojam možemo definisati kao stav gde se odredjena načela smatraju suštinskim odnosno temeljnim istinama i imaju nepromenljiv to jest neprikosnoven autoritet. Ako govorimo o fundamentalističkim pokretima autorka Karen Armstrong ih definiše kao „poražene oblike duhovnosti koji su nastali kao odgovor na uočene krize“. Te krize se javljaju upravo unutar religija a tu podrazumevamo: hrišćanstvo, judaizam, islam gde se ovaj termin koristi za naj konzervativnija krila unutar tih religija. Cilj ovog rada je da čitaoca bliže upozna sa ovim izuzetno aktuelnim i složenim fenomenom i ukaže na njegovu svestranost odnosno prisutnost u svim segmentima čovekovog bivstvovanja počev od religije, politike, pa sve do filozofije.

Ključne reči:
fundamentalizam, religija, verski identitet, ekstremizam, konzervativizam

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceDIGITALNA TRANSFORMACIJA HOTELA NA TERITORIJI OPŠTINA BOR I ZAJEČAR

Milan Stojanović
Željko Milovanović
Marko Todorović


Rad prihvaćen: 11.01.2018.

Rezime
Digitalizacija je postala sastavni deo života i rada ljudi. Zahvatila je sve pore društva. Savremene tehnologije koje su nastale u XXI veku dovele su do toga da je gotovo nemoguće da hoteli posluju bez upotrebe GDS sistema, Interneta i drugih društvenih medija. Putem društvenih mreža koje predstavljaju najveći vid digitalnih medija danas, hoteli i potrošači obljavljuju svoje sadržaje, razmenjuju iskustva i pišu komentare, na osnovu kojih potrošači donose odluku o kupovini proizvoda. Hotelski proizvod je neopipljiv pa se korisnik u kvalitet usluga može uveriti samo kroz razgovor i usmenu propagandu potrošača koji su ih već koristili. Predmet istraživanja u radu je digitalna trasformacija hotela, koja treba da je u funkciji efikasnog turističkog razvoja opština Bor i Zaječar. Cilj istraživanja jeste da ukaže na značaj efikasnog sprovođenja digitalizacije kako bi se povećala konkurentnost hotela na teritoriji ovih dveju opština. Prepoznavanje poslovnih prilika i razvoj digitalnog odgovora na potrebe gosta postaje ključni segment savremenog poslovanja hotela koji razmišljaju o svojim održivim perspektivama. Hoteli koji nisu prepoznali značaj povezivanja realnog i digitalnog servisa, mogu samo da razmišljaju o svojim propuštenim prilikama.

Ključne reči:
digitalizacija, društvene mreže, zadovoljstvo uslugama

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceTHE RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF NINGBO CHINA-CEE TECHNOLOGY TRANSFER PLATFORM

Danjuan Hu
Bo Wang


Rad prihvaćen: 17.07.2018.

Rezime (samo na engleskom jeziku)
Through the research on the construction of China-CEE technology transfer platform, this paper puts forward the corresponding measures and suggestions for the current status and existing problems of the platform at the present stage. At the same time, by the analysis of the demand of social and economic development of Ningbo for the technology transfer platform, fill the blank area of Ningbo in the research on the construction of China-CEE technology transfer platform, thus to offer scientific basis to the relevant decisions of government department, guide and form the public service system which adapts to the demand of technology transfer and the demand of social and economic development with an overall layout, resource sharing, perfect function and efficient operation, promote the formation of efficient China-CEE technology transfer platform, strengthen the international science and technology cooperation and exchange with the countries of CEE and CIS, enable the deep promotion of the strategic fulcrum city construction of "One Belt and One Road" of Ningbo, and accelerate the integration and service for the national strategy of "One Belt and One Road ".

Ključne reči (samo na engleskom jeziku):
China-CEE; technology transfer; platform; construction.

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceUNAPREÐENJE INFORMACIONIH SISTEMA UPOTREBOM Wi-Fi STANDARDA

Danilo Lazović
Milija Bogavac


Rad prihvaćen: 04.03.2018

Apstrakt
U ovom radu je predstavljena važnost korišćenja Wi-Fi tehnologije i ostale informatičke opreme u poslovnim organizacijama. Korišćenje novih tehnologija i opreme dovelo je do unapređenja informacionih sistema. Predstavljen je Wi-Fi standard kroz istorijski razvoj kao i prednosti ovog standarda u odnosu na klasične žične računarske mreže. Takođe smo pokušali da nabrojimo sva poboljšanja koja su nastala upotrebom informatičke tehnologije, pored toga u radu su predstavljene i prednosti korišćenja Wi-Fi standarda u pojedinim aspektima elektronskog poslovanja u poslovnim organizacijama. Potrebno je naglasiti da poslovne organizacije treba da se prilagođavaju novoj informacionoj eri gde pojedini informacioni sistemi doživljavaju transformaciju i menja im se kontekst i uloga. Znanje predstavlja glavni resurs konkurentske prednosti i efikasno upravljanje znanjem uz pomoć Wi-Fi tehnologija, dovešće do novog značenja reči informacioni sistem. Poslovnom organizacijom će upravljati sami korisnici koji će biti uključeni u svaki segment poslovanja putem savremenih tehnologija.

Ključne reči:
Wi-Fi standard, informacioni sistemi, poslovna organizacija, unapređenje servisa

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceMESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više balkanskih zemalja.

To switch to English, click the icon

To switch to English, click the icon