FBIM Transactions
Urednik
Zoran Čekerevac
Ukoliko želite da recenzirate ili da komentarišete neki od najavljenih članaka, molimo vas da prvo iskopirate naziv članka i da potom kliknete ovde.
U sledećem broju


U sledećem broju, između ostalog objavljujemo:
(Da biste pročitali apstrakt rada kliknite naslov rada)

 1. Bo Wang i Danjuan Hu
  RESEARCH ON THE DEVELOPMENT PATH OF NINGBO TRANSPORTATION EQUIPMENT MANUFACTURING INDUSTRY IN 16 CEEC

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 2. Boris Bursać
  VERSKI FUNDAMENTALIZAM

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 3. Miroslav Stanić i Neđo Danilović
  SLIČNOSTI I RAZLIKE U DEFINISANJU POJMA MENAŽMENTA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 4. Milan Stojanović, Željko Milovanović i Marko Todorović
  DIGITALNA TRANSFORMACIJA HOTELA NA TERITORIJI OPŠTINA BOR I ZAJEČAR

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 5. Danjuan Hu and Bo Wang
  THE RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF NINGBO CHINA-CEE TECHNOLOGY TRANSFER PLATFORM

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 6. Vladimir Stojanović
  AKTUELNOST INTEGRISANE MARKETING KOMUNIKACIJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 7. Vesna Milanović, Nataša Bogavac-Cvetković i Milanka Bogavac
  KOMUNIKACIJA I PERFORMANSE POSLA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 8. Dušan Regodić, Gojko Grubor i Radomir Regodić
  PRIMENA BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE I BEZBEDNOSNI PROBLEMI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 9. Radmila Ćurčić i Ljiljana Miletić
  INTERKULTURALNI MENADŽMENT U FINANSIJSKOM SEKTORU SRBIJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 10. Mašan Ercegović
  DRŽAVA I TRŽIŠNE REFORME

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 11. Vuk Mirčetić
  RAZVOJ LIDERSTVA I DETERMINISANJE MODERNOG PRISTUPA LIDERSTVU

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 12. Marko Stevović
  EKONOMSKI SCENARIO I FINANSIJSKA INDUSTRIJA U EU27 I UK POSLE BREGZITA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 13. Nikola Pantelić
  DEMOKRATSKO OBLIKOVANJE POLITIČKE VOLJE GRAĐANA SRBIJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 14. Ljubomir Miljković, Dragana Trnavac i Kristijan Ristić
  UTICAJ DOMAĆE ŠTEDNJE NA MAKROEKONOMSKU STABILNOST REPUBLIKE SRBIJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 15. Ivan Milenković, Snežana Milošević Avdalović, Jelena Andrašić i Miloš Pjanić
  SAVREMENA MEĐUNARODNA BANKARSKA REGULATIVA: DA LI JE OFŠOR BANKARSTVO BLIZU SVOM KRAJU?

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 16. Danilo Lazović i Milija Bogavac
  UNAPREÐENJE INFORMACIONIH SISTEMA UPOTREBOM Wi-Fi STANDARDA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 17. Aleksandar Jovičić, Aleksandar Đokić i Ljubiša Stamatović
  MENADŽMENT U SEKTORU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U SRBIJI – SPECIFIČNOSTI I PREPORUKE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 18. Dragan Vukomanović, Dragana Vukomanović i Slavko Ivković
  KAKO TRŽIŠTE RADA U SRBIJI UTIČE NA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde
RESEARCH ON THE DEVELOPMENT PATH OF NINGBO TRANSPORTATION EQUIPMENT MANUFACTURING INDUSTRY IN 16 CEEC

Bo Wang
Danjuan Hu


Rad prihvaćen: 10.07.2018.

Rezime (samo na engleskom jeziku)
Ningbo's transportation equipment manufacturing enterprises have reached the world's leading level in technology, but the CEEC, whose economic level surpasses our country, are lagging behind in terms of transportation infrastructure construction. With the promotion of the "One Belt and One Road" strategy, the well-developed transportation equipment manufacturing industry in Ningbo hopes to enter the vast market of CEE, and CEEC also urgently need to improve the status quo of domestic transportation infrastructure construction. In this context, based on the science and technology cooperation alliance between our university and universities in CEE, the external output of Ningbo's advanced transporta-tion equipment manufacturing industry can be achieved by carrying out long-term cooperation forum activities, jointly applying for international science and technology cooperation projects and human resources exchange training cooperation and decision-making consultation service cooperation, etc. to improve China's position in the global industrial chain and value chain and promote the deep inte-gration of economic cooperation among countries along the One Belt and One Road.

Ključne reči (samo na engleskom jeziku):
transportation equipment manufacturing industry; CEE; S&T cooperation alliance; output

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceVERSKI FUNDAMENTALIZAM

Boris Bursać

Rad prihvaćen: 18.07.2018.

Rezime
Jedan od najčešće korišćenih termina današnjice svakako je fundamentalizam, iz kojeg se izvodi termin verski odnosno religijski da bi na kraju došli do danas najfrekventnijeg a to je islamski fundamentalizm. Fundamentalizam kao termin potiče od latinske reči „fundamentum“ i u prevodu znači osnova. Ovaj pojam možemo definisati kao stav gde se odredjena načela smatraju suštinskim odnosno temeljnim istinama i imaju nepromenljiv to jest neprikosnoven autoritet. Ako govorimo o fundamentalističkim pokretima autorka Karen Armstrong ih definiše kao „poražene oblike duhovnosti koji su nastali kao odgovor na uočene krize“. Te krize se javljaju upravo unutar religija a tu podrazumevamo: hrišćanstvo, judaizam, islam gde se ovaj termin koristi za naj konzervativnija krila unutar tih religija. Cilj ovog rada je da čitaoca bliže upozna sa ovim izuzetno aktuelnim i složenim fenomenom i ukaže na njegovu svestranost odnosno prisutnost u svim segmentima čovekovog bivstvovanja počev od religije, politike, pa sve do filozofije.

Ključne reči:
fundamentalizam, religija, verski identitet, ekstremizam, konzervativizam

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceSLIČNOSTI I RAZLIKE U DEFINISANJU POJMA MENAŽMENTA

Miroslav Stanić
Neđo Danilović


Rad prihvaćen: 21.07.2018.

Rezime
Polazeći od toga da svaki pojam ima svoju genezu, a u skladu sa razvojem savremenog društva, u predmetnom radu se razmatra problem potpunijeg definisanja sadržaja pojma menadžmenta, u kontekstu unapređenja naučne misli o upravljanju savremenim društvom, kroz indentifikaciju postojanja ključnih elemenata u definicijama menadžmenta od strane autora različite provijencije. Indentifikacija ključnih elemenata ovog kategorijalnog pojma omogućava potpunije sagledavanje prednosti i nedostataka analiziranih definicija menadžmenta. Dakle, predmet ovoga rada jeste da se komparacijom sličnosti i razlika definicija različitih autora o menadžmentu sagleda mogućnost potpunijeg određenja sadržaja ovog pojma, kao jednog od ključnih kategorijalnih pojmova za dalji razvoja naučne misli u oblasti upravljanja. Vremenski gledano, predmet rada obuhvata period od pojave menadžmenta kao naučne discipline do današnjih dana. Pored uvodnih i zaključnih napomena, predmet rada obuhvata i razvoj teorija menadžmenta i pojmovno određenje (sadržaja i suštine) menadžmenta.

Ključne reči:
Upravljanje, menadžment kao naučna oblast; pojam menadžmenta; ključni elementi definicije menadžmenta; aspekti menadžmenta

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceDIGITALNA TRANSFORMACIJA HOTELA NA TERITORIJI OPŠTINA BOR I ZAJEČAR

Milan Stojanović
Željko Milovanović
Marko Todorović


Rad prihvaćen: 11.01.2018.

Rezime
Digitalizacija je postala sastavni deo života i rada ljudi. Zahvatila je sve pore društva. Savremene tehnologije koje su nastale u XXI veku dovele su do toga da je gotovo nemoguće da hoteli posluju bez upotrebe GDS sistema, Interneta i drugih društvenih medija. Putem društvenih mreža koje predstavljaju najveći vid digitalnih medija danas, hoteli i potrošači obljavljuju svoje sadržaje, razmenjuju iskustva i pišu komentare, na osnovu kojih potrošači donose odluku o kupovini proizvoda. Hotelski proizvod je neopipljiv pa se korisnik u kvalitet usluga može uveriti samo kroz razgovor i usmenu propagandu potrošača koji su ih već koristili. Predmet istraživanja u radu je digitalna trasformacija hotela, koja treba da je u funkciji efikasnog turističkog razvoja opština Bor i Zaječar. Cilj istraživanja jeste da ukaže na značaj efikasnog sprovođenja digitalizacije kako bi se povećala konkurentnost hotela na teritoriji ovih dveju opština. Prepoznavanje poslovnih prilika i razvoj digitalnog odgovora na potrebe gosta postaje ključni segment savremenog poslovanja hotela koji razmišljaju o svojim održivim perspektivama. Hoteli koji nisu prepoznali značaj povezivanja realnog i digitalnog servisa, mogu samo da razmišljaju o svojim propuštenim prilikama.

Ključne reči:
digitalizacija, društvene mreže, zadovoljstvo uslugama

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceTHE RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF NINGBO CHINA-CEE TECHNOLOGY TRANSFER PLATFORM

Danjuan Hu
Bo Wang


Rad prihvaćen: 17.07.2018.

Rezime (samo na engleskom jeziku)
Through the research on the construction of China-CEE technology transfer platform, this paper puts forward the corresponding measures and suggestions for the current status and existing problems of the platform at the present stage. At the same time, by the analysis of the demand of social and economic development of Ningbo for the technology transfer platform, fill the blank area of Ningbo in the research on the construction of China-CEE technology transfer platform, thus to offer scientific basis to the relevant decisions of government department, guide and form the public service system which adapts to the demand of technology transfer and the demand of social and economic development with an overall layout, resource sharing, perfect function and efficient operation, promote the formation of efficient China-CEE technology transfer platform, strengthen the international science and technology cooperation and exchange with the countries of CEE and CIS, enable the deep promotion of the strategic fulcrum city construction of "One Belt and One Road" of Ningbo, and accelerate the integration and service for the national strategy of "One Belt and One Road ".

Ključne reči (samo na engleskom jeziku):
China-CEE; technology transfer; platform; construction.

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
AKTUELNOST INTEGRISANE MARKETING KOMUNIKACIJE

Vladimir Stojanović

Rad prihvaćen: 20.07.2018.

Rezime
Integrisane marketinške komunikacije predstavljaju koncept planiranja marketinških komunikacija koji prepoznaje dodatnu vrednost detaljnog plana, koji procenjuje strateške uloge niza komunikacijskih disciplina i kombinuje ove discipline kako bi obezbedio jasnoću, doslednost i maksimalan efekat komunikacija. Njen cilj je da utiče direktnim delovanjem na ponašanje izabranih ciljnih grupa, pri čemu se razmatraju sve vrste komunikacijskih kontakata koje bi budući kupci mogli ostvariti sa proizvodom/uslugom. To nedvosmisleno ukazuje da u tom procesu, integrisana marketinška komunikacija koristi sve vidove komunikacije, koji bi mogli biti relevantni i prihvatljivi za kupce. Sve veća potreba za integracijom komunikacijskih aktivnosti marketinga i odnosa s javnošću, koja je jedna od glavnih karakteristika savremenog poslovanja, može se, u najvećoj meri, zadovoljiti upravo usvajanjem koncepta integrisane marketing komunikacije. Posmatranje integrisane marketing komunikacije kao kontinualnog procesa, pruža mogućnost za praćenje i merenje efekata, u meri u kojoj je to ostvarljivo. Prepreke koje se najčešće javljaju u strategiji planiranja integrativnog komunikacionog marketinga i koji predstavljaju prepreke integraciji, uglavnom su internog karaktera, što znači da su u nadležnosti menadžmenta organizacije, tj. njihovog planiranog prevazilaženja. Korišćenje svih vrsta komunikacijskih sredstava podrazumeva da svaki medij kojim se jedna poruka može preneti, a koji je sposoban da dopre do ciljne publike i da proizvod ili uslugu predstavi u na najbolji mogući način. Cilj integrisane marketinške komunikacije je da poslata poruka uspešno stigne do ciljnih grupa, koristeći najprikladniji metod, odnosno kanal.

Ključne reči:
menadžment, marketing, stejkholderi, kanali komunikacija, konkurentnost, profitabilnost

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceKOMUNIKACIJA I PERFORMANSE POSLA

Vesna Milanović
Nataša Bogavac-Cvetković
Milanka Bogavac


Rad prihvaćen: 22.07.2018.

Rezime
Komunikacija omogućava zaposlenima da efikasnije izvršavaju svoje zadatke. Zbog toga je važno da je organizacijska komunikacija efektivna. Takođe je važno da je komunikacija menadžera (komunikacija nadređenih) efektivna. Pretpostavlja se da, ako zaposleni nisu zadovoljni komunikacijom, ni njihove performanse neće biti na zadovoljavajućem nivou. Stoga je uticaj komunikacije na performanse (kao jedan od ishoda zaposlenih) testiran u raznim empirijskim studijama. Ovaj rad diskutuje o tome. Pretragom na Internetu, pronađeno je manje studija koje su posvećene uticaju komunikacije na performanse posla u odnosu na uticaj komunikacije na druge ishode zaposlenih (kao što su zadovoljstvo poslom i dr.). Korišćene su ključne reči komunikacija, produktivnost, performanse posla, odnos. Rezultati potvrđuju da efektivna komunikacija povećava produktivnost. Takođe, komunikacija je dobila podršku kao prediktor performansi posla. Međutim, rezultati potvrđuju opštu vezu između ove dve varijable. U vezi s tim, svrha ovog rada je bila da pruži uvid u dimenzije komunikacije, dimenzije performansi i instrumente koji su korišćeni u važnijim empirijskim studijama. Pronađeno je da je uticaj pojedinih dimenzija komunikacije na performanse posla i njihove pojedine dimenzije nejednak. Takođe, porast zadovoljstva komunikacijom ne garantuje rast performansi (jer je veliki broj drugih faktora koji utiču na performanse). Ovo ne treba da obeshrabri dalja ispitivanja uticaja zadovoljstva komunikacijom na performanse posla, što je potvrđeno i intenziviranjem ispitivanja ovog odnosa u preduzećima manje razvijenih zemalja. U vezi s tim, od ovog rada se očekuje da pobudi istraživače na diskusiju na ovu temu i motiviše ih na dalja istraživanja uticaja komunikacije na performanse posla, a naročito u preduzećima Republike Srbije i drugih, njoj, sličnih zemalja.

Ključne reči:
komunikacija, produktivnost, performanse posla, odnos

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
PRIMENA BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE I BEZBEDNOSNI PROBLEMI

Dušan Regodić
Gojko Grubor
Radomir Regodić


Rad prihvaćen: 24.07.2018.

Rezime
Savremeni uslovi poslovanja i način života doveli su do komercijalne ekspanizije i povećanje broja korisnika bežičnih mreža i pojave upotrebe pametnih telefona. Paralelno sa povećanjem broja korisnika sve je veći broj onih koji nisu upoznati sa sigurnosnim problemima. Bežične računarske mreže nose sa sobom brojne sigurnosne probleme. Laptopovi, pametni telefoni, tableti, i drugi uređaji se danas ne mogu zamisliti bez podrške za povezivanje na bežičnu mrežu. Međutim, nisu svi korisnici bežičnih mreža dobronamerni. Postoje zlonamerni ljudi koji će iskoristiti svoja znanja o bežičnim mrežama, i ne samo kompromitovati podatke koji se šalju kroz mrežu, nego i ukrasti poverljive informacije koje korisnici šalju, kao što su brojevi kreditnih kartica, šifre, itd. nesvesni ko ih sve vidi. Zbog toga je neophodno znati koje opasnosti sa sobom nosi upotreba bežičnih mreža. Kako su napadači uvek korak ispred, neophodan je stalan rad na zaštiti i sigurnosti korisnika bežičnih mreža. Cilj istraživanja ovog rada je da se prikažu bezbednosni problemi u bežičnim računarskim mrežama, slabosti same infrastrukture, i nedovoljna razvijenost bezbednosnih protokola. Društveni cilj ovog rada je da se ukaže svim korisnicima na realne probleme, odnosno pretnje sa kojima se susreću korisnici bežičnih mreža. Sam problem istraživanja, brojne slabosti i bezbednosni problemi u bežičnim računarskim mrežama imaju za cilj podizanje nivoa svesti korisnika i unapređenje nedovoljne razvijenosti upotrebe bezbednosnih protokola.

Ključne reči:
Bežične računarske mreže, slabosti, pretnje, napadi, šifra

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice

INTERKULTURALNI MENADŽMENT U FINANSIJSKOM SEKTORU SRBIJE

Radmila Ćurčić
Ljiljana Miletić


Rad prihvaćen: 25.07.2018.

Rezime
U globalnim uslovima poslovanja, pred liderima i menadžerima kompanija stoje mnogi izazovi, naročito u vezi menadžmenta i liderstva u multikulturalnom okruženju poslovanja. Na samom početku nastanka, glavna svrha interkulturnog menadžmenta bila je bolje upoznavanje i veće uvažavanje karakteristika drugih nacija kako bi se povećao obim poslovanja, ali je to vremenom dovelo do ostvarenja mnogo šireg cilja. Suština tog cilja je je shvatanje da su svi narodi različiti i da se njihove kulturne specifičnosti i potrebe moraju uvažavati kako bi organizacije smanjile tržišne nesigurnosti i neizvesnosti poslovanja i postigle konkurensku prednost na globalnom tržištu. U ovom radu je prikazan odnos liderstva i organizacione kulture, kao manifestacija uticaja nacionalne kulture na interkulturalni menadžment kompanije. Rezultati eksperimentalnog istaživanja odnosa lidera i zaposlenih prema dimenzijama naše nacionalne kulture, koje je sprovedenog u entitetu globalne komapanije, koja posluje u Finansijskom sektoru Srbije, prikazani su i objašnjeni u tri celine: za preduzeće u celini, uporedno za lidere i ostale zaposlene i na osnovu testiranja postavljenih hipoteza. Rezultati testiranja osnovne i pomoćnih hipoteza potvrdili su da među liderima i zaposlenima postoje razlike u odnosu prema većini dimenzija naše nacionalne kulture. To ukazuje na potrebu, da liderii kompanija sa inostranim vlasništvom, koje posluju na tržištu Srbije treba veću pažnju da obrate na adekvatnoj primeni Interkulturalnog menadžmenta, jer utiču na organizaciono ponašanje zaposlenih, a time i na efikasnost i efektivnost poslovanja organizacije.

Ključne reči:
interkulturalni menadžment, liderstvo, organizaciona kultura, dimenzije nacionalne kulture.

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceDRŽAVA I TRŽIŠNE REFORME

Mašan Ercegović

Rad prihvaćen: 25.07.2018.

Rezime
Skoro četvrt veka od otpočinjanja tržišnih reformi, tranzicija srpske privrede u savremenu i funkcionalnu tržišnu ekonomiju nije dovršena i mi se iznova bavimo otkrivanjem razloga zbog čega i kako se to desilo i ko je odgovoran. Naime, kao i kod zemalja istočne Evrope i kod nas se radilo o prelasku sa socijalističkog (mada specifičnog) na tržišni način privređivanja. Imajući to u vidu, više je nego jasno da je glavni subjekat, katalizator pa i nosilac celog procesa bila država, što je nesumnjivo stavlja u poziciju, ako ne jedinog a ono najodgovornijeg činioca (subjekta) tog procesa. Upravo zato je država, opredeljujući se za primenu tranzitornog umesto reformskog koncepta u postupku tranzicije, čiji je gotovo isključivi fokus bila privatizacija, najzaslužnija za ovako „dobro“ stanje naše ekonomije. Stoga, uspostavljanje razvojnog koncepta privrednog sistema, koji će funkcionisati po principima i postulatima savremene i funkcionalne tržišne ekonomije, a koje zahteva svetsko tržište, je ključni faktor da li ćemo postati savremeno i samoodrživo društvo.

Ključne reči:
država, transformacija, tržište, reforma, ekonomija

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceRAZVOJ LIDERSTVA I DETERMINISANJE MODERNOG PRISTUPA LIDERSTVU

Vuk Mirčetić

Rad prihvaćen: 25.07.2018.

Rezime
Multidimenzioni proces liderstva nije tekovina savremenog doba, već se javlja vekovima unazad, dok ga istraživači analiziraju od početka dvadesetog veka. Promene kontekstualnih faktora oduvek primoravaju organizacije da ih prepoznaju i da im se prilagode ili da se sa istima izbore. Svaka organizacija ima potrebu za efektivnim liderima jer na taj način mogu da iskoriste maksimalni trud svojih zaposlenih i tako pospeše poslovanje. Mnogi teoretičari su pokušali da shvate, definišu i objedine odnos u kojem pojedinac vrši uticaj na grupu pojedinaca radi postizanja određenog cilja. Iz tog razloga su nastali brojni teorijski pristupi kompleksnosti liderskog procesa. U dvadesetom i dvadesetprvom veku nastalo je nekoliko stotina definicija liderstva, a ni danas se istraživači i praktičari ne slažu oko postojanja univerzalne definicije liderstva. Kroz decenije istraživačkog rada pristup liderstvu se menjao i evoluirao. U radu su kroz raznovrstan teorijski pregled analizirani različiti pristupi liderstvu i sprovedena komparacija teorija liderstva. Cilj rada je da omogući uvid u evoluciju liderstva, prikaže savremene teorije liderstva i determiniše moderni pristup liderstvu.

Ključne reči:
liderstvo, liderski proces, teorije, moderni pristup liderstvu, menadžment ljudskih resursa

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceEKONOMSKI SCENARIO I FINANSIJSKA INDUSTRIJA U EU27 I UK POSLE BREGZITA

Marko Stevović

Rad prihvaćen: 29.07.2018.

Rezime
Predmet istraživanja u ovom radu su mogući ekonomski i finansijski efekti Bregzita na preostale članice Evropske unije i na samu UK. Obuhvaćene su promene u odnosima unutar EU27 i očekivane promene u odnosima EU sa drugim zemljama. U okviru holističkog pristupa, u radu se analizira ekonomski aspekt kroz trgovinu, uvoz/izvoz, uticaj na BDP, kreiranje ekonomske budućnosti i mogući uticaji na finansijsku industriju. Još u periodu pre glasanja za Bregzit, bilo je jasno da će za UK finansijski sektor i finansijske usluge biti jedan od glavnih domena koji će pogoditi grad London prema veličini štete i nivou poremećaja u tim oblastima, jer finansijske usluge direktno utiču na zaposlenost, obezbeđujući značajan broj radnih mesta i takođe učestvuju u prihodu Londona i BDP-a UK. U narednim godinama, finansijsko regulatorno okruženje EU bi se moglo promeniti. Pozicija Londona kao međunarodnog finansijskog centra mogla bi biti ugrožena ako veliki broj evropskih firmi migrira nakon Bregzita. U radu je dat i koncizan pregled mogućih modela trgovinskih sporazuma i njihove procenjene posledice po EU i Veliku Britaniju. Zaključci sprovedenih istraživanja, izvedeni u ovom radu proistekli su iz kvantitativne analize trgovine između zemalja članica EU i UK i iz urađene procene posledica Bregzita na BDP UK i EU27 za pretpostavljeni raspon od optimističkog do pesimističkog scenarija.

Ključne reči:
Ekonomski uticaji, Bregzit, UK, EU, BDP, finansijska industrija.

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceDEMOKRATSKO OBLIKOVANJE POLITIČKE VOLJE GRAĐANA SRBIJE

Nikola Pantelić

Rad prihvaćen: 31.07.2018.

Rezime
Ovaj rad se, pretežno, bavi analizom, pojedinih, ustavnopravnih odredbi (i kratkim osvrtom na zakonski okvir) srpskog pravnog sistema, koje se odnose na, neka, sporna pitanja, od značaja za političke stranke. Istim se, nakon kratkog osvrta na, burno i brutalno istorijskopravno nasleđe političkih stranaka, u Srbiji XIX veka, razmatra demokratičnost postojeće političke platforme, u okviru koje se odvija, od vajkada, bespoštedna borba među ovim takmacima. Cilj rada je ispitivanje, eventualnih „poroznih tačaka“ srpske demokratije, kada je u pitanju konstitucionalizacija političkih stranka, odnosno izvođenje zaključka, ima li mesta za unapređenje demokratičnosti „snage koja stvarno deluje“ i na koji način bi ona mogla da se ostvari. Nakon više od decenije egzistiranja Ustava iz 2006. godine, u ustavnosudskoj praksi i teoriji postavljena su mnoga, praktična i teorijska pitanja, na koja, još uvek nisu ponuđeni odgovori, koji bi zadovoljili (veliku) većinu teorije i prakse. Jedno od centralnih problema odnosi se na tretman „tajnog udruženja“ od strane Ustavnog suda Srbije, odnosno na sporno pitanje nadležnosti za postupanje prilikom njegove zabrane. Drugo pitanje, direktnije povezano sa pitanjem demokratije (u Srbiji) je legislativno-teorijski koncept zabrane političkih stranaka, njegova teorijska podloga, utemeljena, između ostalih, od strane Karla Levenštajna u osvit Drugog svetskog rata, te perspektiva demokratije na ovim prostorima, razmatrana kroz napred navedene probleme.

Ključne reči:Ustav, Ustavni sud, Tajna udruženja, Zabrana političkih stranka, demokratija

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceUTICAJ DOMAĆE ŠTEDNJE NA MAKROEKONOMSKU STABILNOST REPUBLIKE SRBIJE

Ljubomir Miljković
Dragana Trnavac
Kristijan Ristić


Rad prihvaćen: 25.08.2018.

Rezime
Akumulacija, odnosno štednja, je bitna pretpostavka privrednog razvoja, na čijoj osnovi može da se ostvaruje i viši nivo blagostanja. U tom smislu, svako društvo je prinuđeno da akumulira, kako bi moglo da opstane i da se neprekidno razvija. U razvijenim zemljama sveta (SAD, Nemačka, Japan i dr.) u poslednjih 50 godina stopa štednje - udeo štednje u BDP-u, prosečno je iznosila od 18%-34%. To je zasigurno bitna pretpostavka za brži ekonomski rast nacionalnih ekonomija i svetske privrede, posebno sa stanovišta povećanja veličine domaćeg proizvoda i životnog standarda. Jedan od najvećih kurioziteta ekonomike privrednog rasta sadrži se u činjenici da nakon skoro sedam decenija istraživanja fundamentalnih determinanti štednje, potrošnje i privrednog rasta ekonomisti još uvek nisu utvrdili da li štednja izaziva rast, ili privredni rast uslovljava rast štednje – ili pak obe varijable deluju simultano, što otvara prostor višestrukim ravnotežama štednje i privrednog rasta. Ova uzročna veza je od presudne važnosti kako za razumevanje samog procesa, tako i za utvrđivanje preporuka za ekonomsku politiku. Ako je štednja samo posledica procesa rasta, politike privrednog rasta treba usmeriti ka poboljšanju investicione klime i rastu konkurentnosti, a rast štednje će biti posledica uspešnog sprovođenja ovih politika. Ali, ako proces ide u suprotnom smeru, vlasti bi morale da se fokusiraju na politike koje podstiču kako rast same štednje, tako i rast stope štednje. Danas je u Srbiji opšteprihvaćen stav u korist druge hipoteze – da neophodan preduslov održivog rasta predstavlja rast domaće stope štednje, kako bi se došlo do sredstava za investicije.

Ključne reči: Štednja, privredni rast, makroekonomija, BDP

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceSAVREMENA MEĐUNARODNA BANKARSKA REGULATIVA: DA LI JE OFŠOR BANKARSTVO BLIZU SVOM KRAJU?

Ivan Milenković
Snežana Milošević Avdalović
Jelena Andrašić
Miloš Pjanić


Rad prihvaćen: 25.08.2018

Apstrakt
Jedan od ključnih razloga koji utiču na opstanak postojećih i razvoj novih ofšor centara i ofšor banaka je tromost u poreskoj harmonizaciji širom sveta i nezainteresovanost jednog broja zemalja da se poreske stope i fiskalna politika ujednače, odnosno zahuktala poreska konkurencija. Poreska konkurencija sa sobom nosi i štete i koristi. Šteta od poreske konkurencije ogleda se u prvom redu u efektu tajnosti i nezakonitim transfernim cenama. Koristi od poreske konkurencije na globalnom nivou ispoljavaju se najviše u porastu investicionih ulaganja u zemlje sa visokom poreskom stopom i u ubrzanom ekonomskom razvoju poreskih rajeva. Da li će i u budućnosti ofšor bankarstvo i ofšor banke imati ulogu koju trenutno imaju – poluge za ubrzavanje međunarodne trgovine i međunarodnog finansiranja – osnovna je tema razmatranja ovog rada. Da bi se ono sveobuhvatno sagledalo analizirana je trenutna bankarska regulativa. Načinjen je istraživački napor da se uoče trendovi koji utiču na oblikovanje međunarodne bankarske regulative, od kojih je naročito sagledana praksa najznačajnije organizacije koje propisuje regulativu u ovom domenu – Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Ključne reči:
ofšor bankarstvo, međunarodna bankarska regulativa, poreska harmonizacija, poreska konkurencija, bankarska tajna

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceUNAPREÐENJE INFORMACIONIH SISTEMA UPOTREBOM Wi-Fi STANDARDA

Danilo Lazović
Milija Bogavac


Rad prihvaćen: 04.03.2018

Apstrakt
U ovom radu je predstavljena važnost korišćenja Wi-Fi tehnologije i ostale informatičke opreme u poslovnim organizacijama. Korišćenje novih tehnologija i opreme dovelo je do unapređenja informacionih sistema. Predstavljen je Wi-Fi standard kroz istorijski razvoj kao i prednosti ovog standarda u odnosu na klasične žične računarske mreže. Takođe smo pokušali da nabrojimo sva poboljšanja koja su nastala upotrebom informatičke tehnologije, pored toga u radu su predstavljene i prednosti korišćenja Wi-Fi standarda u pojedinim aspektima elektronskog poslovanja u poslovnim organizacijama. Potrebno je naglasiti da poslovne organizacije treba da se prilagođavaju novoj informacionoj eri gde pojedini informacioni sistemi doživljavaju transformaciju i menja im se kontekst i uloga. Znanje predstavlja glavni resurs konkurentske prednosti i efikasno upravljanje znanjem uz pomoć Wi-Fi tehnologija, dovešće do novog značenja reči informacioni sistem. Poslovnom organizacijom će upravljati sami korisnici koji će biti uključeni u svaki segment poslovanja putem savremenih tehnologija.

Ključne reči:
Wi-Fi standard, informacioni sistemi, poslovna organizacija, unapređenje servisa

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceMENADŽMENT U SEKTORU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U SRBIJI – SPECIFIČNOSTI I PREPORUKE

Aleksandar Jovičić
Aleksandar Đokić
Ljubiša Stamatović


Rad prihvaćen: 29.08.2018

Apstrakt
Nakon početnih pretpostavki, u radu se predstavlja strukturna analiza sektora informacionih tehnologija u Srbiji. Dok su neke IT/Tech kompanije globalne, poslednjih godina pojavljuju se lokalne – srpske IT kompanije. U nastavku se analiziraju specifičnosti IT sektora u Srbiji a, pre svega, motivacija zaposlenih, primenjivane metode menadžmenta, procesa ocenjivanja zaposlenih kao podloge za napredovanje i klasifikacije radnih mesta kao osnove od koje zavisi visina zarada. Na osnovu navedenog, izvodi se zaključak: za državni budžet veći značaj imaju lokalne nego globalne IT kompanije. Nadalje, identifikuju se tri paradoksa u vezi sa: transferom znanja, netransparentnim odlukama top menadžmenta i razmaženošću zaposlenih. Zaključak – pozitivan efekat IT sektora na nacionalnu ekonomiju zavisi od dva glavna faktora: zastupljenost lokalnih u odnosu na globalne kompanije i pravni tretman radne snage – zaposleni nasuprot preduzetnicima. Najvažniji deo ovoga rada predstavljaju preporuke: regulator treba da poveća stimulisanje lokalnih IT kompanija, kompanija treba da prihvati uočene paradokse kao neizlečive i da se fokusira na izlečive probleme, odnosno da modifikuje stil menadžmenta u cilju uskladjivanja sa kulturnim specifičnostima: prihvati da je zarada primarni motivator, modifikuje Skram metodu – uvede nedeljne umesto dnevnih sastanaka, ograniči vreme za izlaganje zaposlenog na jedan minut, poveća kontrolu procene vremena potrebnog za neki zadatak u formi stori pointa, rangira zaposlene bez vredjanja i modifikuje kriterijum za nagradjivanje, kako bi zarada više zavisila od složenosti radnog mesta, a manje od pozicije zaposlenog.

Ključne reči:
IT/Tech, Srbija, kompanija, menadžment, kulturne razlike, premeštanje radnika

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceKAKO TRŽIŠTE RADA U SRBIJI UTIČE NA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Dragan Vukomanović
Dragana Vukomanović
Slavko Ivković


Rad prihvaćen: 30.08.2018

Apstrakt
Tržište rada je mesto susretanja ponude i tražnje za radom, koje ima svoj mehanizam koji funkcionište manje više sa uspehom u svim zemljama. Kako bi se na najbolji način podigla efikasnost na tržištu rada potrebno je, uz dobar menadžment, upravljati ljudskim resursima, tako što će se stvoriti adekvatni uslovi poslovanja, dinamika rada, zatim principi vrednovanja, adekvatan sistem komuniciranja među njima. U svakoj zemlji tržište rada zavisi od veličine ekonomije kao i ljudskih resursa. Osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti, kojima doprinose ostvarivanju organizacionih ciljeva. Tržišni uslovi privredjivanja posebno afirmišu kadrove, kao jedine resurse na globalnom nivou sa ulogom kreatora novih rešenja, stvaroaca novih vrednosti i upravljača procesa rada. Predmet ove studije su upravljanje ljudskim resursima na državnom nivou, stilovi upravljanja i pravilan izbor kadrovske politike Rezultati nedvosmisleno pokazuju da neadekvatno upravljanje direktno direktno utiče na motivaciju, zadovoljsvo i komunikaciju unutar organizacije, kao i na karakteristike radnog okruženja, a indirektno na produktivnost i profitabilnost kompanije.

Ključne reči:
menadžment, ljudski resursi, srpsko tržište, modern tendencije, zaposlenost, menadžment tržišta rada.

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceMESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više balkanskih zemalja.

To switch to English, click the icon

To switch to English, click the icon