FBIM Transactions
Urednik
Zoran Čekerevac
Ukoliko želite da recenzirate ili da komentarišete neki od najavljenih članaka, molimo vas da prvo iskopirate naziv članka i da potom kliknete ovde.
U sledećem broju


U sledećem broju, između ostalog objavljujemo:
(Da biste pročitali apstrakt rada kliknite naslov rada)

 1. Radomir Šalić
  KONTINUIRANI PAD BEOGRADSKE BERZE KAO REZULTAT NEDOSTATKA KVALITETNIH KOMPANIJA U SRBIJI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 2. Zoran Todorović
  KRITERIJUM POSLOVANJA U BANKARSTVU PO BAZELSKOM KOMITETU-BAZEL III

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 3. Željko Milovanović, Marko Todorović i Milan Stojanović
  INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KAO RAZVOJNA POLUGA SAVREMENOG HOTELIJERSTVA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 4. Milan Stojanović, Željko Milovanović i Marko Todorović
  DIGITALNA TRANSFORMACIJA HOTELA NA TERITORIJI OPŠTINA BOR I ZAJEČAR

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 5. Šemsudin Plojović, Suad Bećirović, Enis Ujkanović i Senadin Plojović
  MOGUĆNOSTI PRIMENE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U CILJU UNAPREĐENJA OMLADINSKOG SPORTA U SRBIJI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 6. Zoran Čekerevac i Jelena Maletić
  VREDNOVANJE I IZBOR VARIJANTI LOGISTIČKIH PROJEKTA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 7. Ljudmila Prigoda, Zoran Čekerevac i Vera Kiseljeva
  IZVORI FINANSIRANJA INOVATIVNOG POSLOVANJA: FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 8. Željko Mateljak
  MEĐUZAVISNOST TIPOVA MENADŽMENTA I RAZINE MOTIVACIJE U HOTELIMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 9. Jelena Maletić i Veljko Radičević
  NEKI ASPEKTI AUTOMATIZACIJE LANCA SNABDEVANJA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 10. Dragana Đergović
  IZAZOVI LIDERSTVA XXI VEKA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 11. Pero Petrović i Đorđe Pavlović
  MODELI UPRAVLJANJA ZAPOSLENIH U AKCIONARSKIM DRUŠTVIMA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 12. Zoran Pavlović, Aleksandra Vukmirović i Nebojša Dragović
  UTICAJ NAPREDNIH INTERNET TEHNOLOGIJA U E-POSLOVANJU NA ZAPOSLENE U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 13. Snežana R. Stojanović
  IZVEŠTAVANJE PREMA DRŽAVAMA – VAŽAN KORAK U DOSTIZANJU TRANSPARENTNOSTI PREKOGRANIČNOG POSLOVANJA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 14. Vladimir Grujić i Dragan A. Lazić
  SIMULATORI LETENJA U PREVENCIJI VAZDUHOPLOVNE KRIZNE SITUACIJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 15. Ana Anufrijev i Goran Dašić
  SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 16. Danilo Lazović i Milija Bogavac
  UNAPREÐENJE INFORMACIONIH SISTEMA UPOTREBOM Wi-Fi STANDARDA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 17. Saša Stamenković i Milan Stamatović
  LIDERSTVO DANAS, POTREBA ILI MIT?

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde
  KONTINUIRANI PAD BEOGRADSKE BERZE KAO REZULTAT NEDOSTATKA KVALITETNIH KOMPANIJA U SRBIJI

  Radomir Šalić

  Rad prihvaćen: 25.10.2017.

  Apstrakt
  Sve razvijene zapadne zemlje počivaju na tržišnoj ekonomiji i prisustvu tržišta akcija i slobodnog toka kapitala, za razliku od Srbije, gde takva pravila ne prevladavaju i gde je, likvidnost gotovo presušila, a prometi hartija od vrednosti (akcija) su se sveli na mizeran nivo za koji bi bilo dovoljno samo nekoliko brokerskih kuća. Indeksi cena akcija beleže neslavne rekorde dostižući svoje istorijske minimume. Niska likvidnost, uz diskutabilan kvalitet investicionih alternativa ostavile su tržište Srbije suštinski van domašaja globalnih investitora, a domaće specifičnosti nisu podsticajno delovale na status berzanskog poslovanja u Srbiji. Beogradska berza već godinama ima tendenciju pada u pogledu: ostvarenog prometa, ostvarenog berzanskog indeksa i cena akcija na berzi. Teško je očekivati da će berza da se razvije sama od sebe u netržišnom okruženju, pa veliki deo odgovornosti snosi država koja ni najmanje nije promovisala akcionarstvo i berzansko poslovanje. Kompanije se sve više povlače sa Beogradske berze, pre svega usled činjenice da su na ovo tržište stigle putem zakonske prinude i da nisu uspele da iskoriste prednosti tržišta kapitala, poput prikupljanja kapitala, poboljšanja efikasnosti upravljanja, jačanja imidža. Rezultati istraživanja pokazuju da su prinosi gotovo svih akcija visoko zavisni od prinosa na tržištu, odnosno, da su koeficijenti linearne korelacije između prinosa na akcije i tržišne stope prinosa pozitivni, da nebankarske korporacije ostvaruju veće beta koeficijente od banaka, odnosno da su osetljivije od banaka na promene i da mogu da ostvare prinose i po osnovu beta koeficijenata i da su akcije nebankarskih korporacija ofanzivne akcije banaka defanzivne. Rešenja bi mogla da budu u: potrebi države da proda sva javna preduzeća i da se ta javna preduzeća pojave na berzi, da se na Beogradskoj berzi realizuje javna ponuda prodaje, na primer akcija, još uvek nekih kvalitetnih kompanija koje još uvek ne kotiraju na berzi, da se postojećim akcionarima (vlasnicima) različitih oblika privrednih društava (najčešće D.o.o.), te novim osnivačima, sve više sugeriše osnivanje akcionarskih društava kao najpogodnijeg oblika privrednih društava za prikupljanje kapitala i na kraju, sugestija Vladi i Skupštini države bi bila da budućim propisima, svim kompanijama koje dođu do vlasništva privatizacijom državnih preduzeća, onemoguće napuštanje akcionarstva ili da im se utvrde takvi uslovi koji će ih naterati da odustanu od takvih namera.

  Ključne reči:
  berza, berzanski indeks, akcije, beta koeficijent

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  KRITERIJUM POSLOVANJA U BANKARSTVU PO BAZELSKOM KOMITETU-BAZEL III

  Zoran Todorović

  Rad prihvaćen: 06.01.2018.

  Rezime
  Banke su finansijske institucije koje postoje duži niz godina. Razmatrajući poslovanje banaka kroz istoriju, moguće je navesti da su se one suočavale sa velikim problemima. Problemi u poslovanju si bili toliko veliki da je veliki broj banaka prestao sa radom. Prema tome, osnova prosperiteta određene države ali i poslovanja privrednih subjekata je zdrav i stabilan finansijski sistem. U cilju stvaranja stabilnog finansijskog sistema, vlade razvijenih zemalja su 1974. godine formirale Bazelski komitet. Ovaj organ omogućava urednu saradnju zemalja članica po pitanjima kontrole rada finansijskih institucija. Sredstva putem kojih su davane smjernice za kontrolu i uspješno poslovanje banaka su sporazumi. Od svog nastanka do danas, Bazelski komitet je izdao tri sporazuma: Bazel I, Bazel II i Bazel III. Predmet istraživanja ovog rada je sporazum Bazel III.

  Ključne reči:
  Bazelski komitet, sporazum, banka, Bazel III

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KAO RAZVOJNA POLUGA SAVREMENOG HOTELIJERSTVA

  Željko Milovanović
  Marko Todorović

  Milan Stojanović

  Rad prihvaćen: 11.01.2018.

  Rezime
  Informacione tehnologije menjaju način na koji ljudi rade i žive, ali istovremeno menjaju i strukturu i način poslovanja savremenih preduzeća. Oni koji se ne prilagođavaju - bilo pojedinci, bilo poslovni subjekti, dovešće u pitanje svoju egzistenciju ali i uspešno funkcionisanje u novonastalom poslovnom i tehnološkom okruženju. Poslovanje zasnovano na informacionim tehnologijama pomaže hotelskim preduzećima da se nose sa izazovima koje postavlja nova era. Tehnologije hotelima daju nove alate, ali i nove izazove sa kojima se treba nositi. Više nego u većini drugih delatnosti, hoteli se oslanjaju na prikupljanje, obradu, analiziranje i pružanje podataka kako bi se zadovoljile potrebe kupaca. S obzirom na značaj informacija u hotelijerstvu, ne čudi da su upravo hoteli među prvim kupcima automatizovane tehnologije obrade podataka. Ona je omogućila hotelima da razviju jeftinije i bolje tehnike koje omogućavaju brz protok informacija između korisnika i pružaoca turističke usluge. U prilog toga govori i činjenica da se danas sve više rezervacija vrši putem Interneta i GDS sistema. Predmet istraživanja ovog rada su informacione tehnologije, njene promene i uloga u razvoju hotelijerstva u savremenim uslovima poslovanja. Cilj istraživanja jeste da ukaže na veličinu i značaj uloge informacionih tehnologija, odnosno na veličinu, intenzitet i prave promena hotelskih preduzeća zasnovane na primeni informacionih tehnologija.

  Ključne reči:
  IT, GDS, Internet, E-wom, Hotel

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  DIGITALNA TRANSFORMACIJA HOTELA NA TERITORIJI OPŠTINA BOR I ZAJEČAR

  Milan Stojanović
  Željko Milovanović
  Marko Todorović


  Rad prihvaćen: 11.01.2018.

  Abstract
  Digitalizacija je postala sastavni deo života i rada ljudi. Zahvatila je sve pore društva. Savremene tehnologije koje su nastale u XXI veku dovele su do toga da je gotovo nemoguće da hoteli posluju bez upotrebe GDS sistema, Interneta i drugih društvenih medija. Putem društvenih mreža koje predstavljaju najveći vid digitalnih medija danas, hoteli i potrošači obljavljuju svoje sadržaje, razmenjuju iskustva i pišu komentare, na osnovu kojih potrošači donose odluku o kupovini proizvoda. Hotelski proizvod je neopipljiv pa se korisnik u kvalitet usluga može uveriti samo kroz razgovor i usmenu propagandu potrošača koji su ih već koristili. Predmet istraživanja u radu je digitalna trasformacija hotela, koja treba da je u funkciji efikasnog turističkog razvoja opština Bor i Zaječar. Cilj istraživanja jeste da ukaže na značaj efikasnog sprovođenja digitalizacije kako bi se povećala konkurentnost hotela na teritoriji ovih dveju opština. Prepoznavanje poslovnih prilika i razvoj digitalnog odgovora na potrebe gosta postaje ključni segment savremenog poslovanja hotela koji razmišljaju o svojim održivim perspektivama. Hoteli koji nisu prepoznali značaj povezivanja realnog i digitalnog servisa, mogu samo da razmišljaju o svojim propuštenim prilikama.

  Ključne reči:
  digitalizacija, društvene mreže, zadovoljstvo uslugama

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  MOGUĆNOSTI PRIMENE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U CILJU UNAPREĐENJA OMLADINSKOG SPORTA U SRBIJI

  Šemsudin Plojović
  Suad Bećirović
  Enis Ujkanović
  Senadin Plojović


  Rad prihvaćen: 29.01.2018.

  Rezime
  U ovom radu je predstavljen model primene informacionih tehnologija, integrisanih u obliku Informacionog sistema omladinskog sporta. Informacioni sistem je kreiran na osnovu Zakona o sportu i realnih potreba da se na terenu uvede integralno upravljanje podacima i informacijama o mladim sportistima i omladinskim sportskim klubovima. Autori su izvršili istraživanje o potrebama i informacionim zahtevima Ministarstva omladine i sporta, Sportskog saveza Srbije, granskih saveza, lokalne uprave, sportskih klubova i istraživanje o potrebama samih sportista. Na osnovu prikupljenih podataka definisani su parametri pretpostavljenog informacionog sistema omladinskog sporta. Za date parametre su definisani modeli, šeme, interfejsi i izveštaji. U radu je osim modela informacionog sistema dat i opis korišćenih tehnologija, uz prezentaciju na konkretnim primerima iz prakse.

  Ključne reči:
  Informacione tehnologije, informacioni sistem, sport, omladinski sport

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
  VREDNOVANJE I IZBOR VARIJANTI LOGISTIČKIH PROJEKTA

  Zoran Čekerevac
  Jelena Maletić


  Rad prihvaćen: 01.02.2018.

  Rezime
  Danas se svaki subjekt planiranja neminovno konfrontira sa određenim problemima odlučivanja prvenstveno zbog toga što se danas nudi veliki broj alternativa u svakoj oblasti, a potom i zbog potrebe izbora takvih rešenja koja obezbeđuju na tržištu neophodnu efektivnost kao osnovni uslov opstanka i daljeg razvoja. U pristupu problemu planiranja veoma je važno stavljanje akcenta na strukturiranje celine kako se ne bi izgubio pregled stanja kao polazne osnove za donošenje optimalne odluke ali i olakšanje u pristupu rešavanja čitavog procesa planiranja. Konvencionalni pristup planiranju kod izbora varijanti dugo se temeljio isključivo na poređenju troškova. Kod kompleksnih problema ovaj pristup nije dovoljan, jer se svi aspekti ne mogu monetarno izraziti pa se tim ugrožava objektivnost zbog zanemarivanja značajnog uticaja kvalitativnih aspekata problema. Osnovni problem pri odlučivanju je neophodnost, uprkos višedimenzionalnosti u realnim uslovima, svođenja celine na određenu strukturu. Ovaj korak prvo obuhvata izbor objekata tj. potencijalnih varijantnih rešenja. Pod pretpostavkom da se pristupa izboru jedne od više varijanti u idealnom slučaju postupak se diferencira na sledeće korake: određivanje kriterijuma za posmatrane varijante; opis i prikazivanje varijanti (utvrđivanje stepena zadovoljenja pojedinih kriterijuma); poređenje posmatranih varijanti i njihovo vrednovanje; i izbor jedne varijante. U radu su naglašene neke metode vrednovanja, koje se u Srbiji i okruženju ne koriste, ili se retko koriste, a bitne su jer daju dobre rezultate i pouzdane su kod izbora varijanti logističkih projekata.

  Ključne reči:
  logistika, metode, kriterijumi, vrednovanje, izbor

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  IZVORI FINANSIRANJA INOVATIVNOG POSLOVANJA: FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA

  Ljudmila Prigoda
  Zoran Čekerevac
  Vera Kiseljeva


  Rad prihvaćen: 13.02.2018.

  Rezime
  U modernoj tržišnoj ekonomiji u cilju inovativnog razvoja, preduzetnički kapital (venčer kapital) je jedan od izvora finansiranja koji najviše obećava. Imajući u vidu iskustva razvijenih zemalja, efektivno funkcionisanje tržišta investicija je poseban mehanizam za implementaciju strategije inovativnog razvoja nacionalnog ekonomskog sistema i stoga je objektivna nužnost. U radu prikazano istraživanje prikazuje trenutno stanje i probleme ruskog tržišta investicija, što je i bio cilj istraživanja. Sledeći primenjene istraživačke principe sistemskog, strukturalnog i funkcionalnog pristupa baziranog na dijalektičkim metodu, primenjene su i aktivno korišćene metode analize i sinteze. Kao rezultat sprovedenog istraživanja, autori su otkrili da je rusko tržište investicija u fazi primarne zrelosti, što je određeno prisustvom više objektivnih razloga i na makro i na mikro nivou. Pored toga, dok tržište rizičnog kapitala aktivno koristi državne finansijske resurse, i aktivnost razvojnih institucija se ocenjuje kao "pozitivna", jedan od ključnih problema je niska aktivnost startap „autputa“. Ipak, nacionalni sistem rizičnog finansiranja pokazuje pozitivne tendencije ka obnavljanju sistema državne podrške inovacijama. Rezultati istraživanja se mogu koristiti u praksi formiranja preduzetničkog okruženja i formiranja njegovih infrastrukturnih elemenata, a takođe, mogu ih primeniti i učesnici nacionalnog tržišta rizičnog kapitala.

  Ključne reči:
  rusko tržište rizičnog kapitala, investicioni fond, investicije, preduzetništvo, faze životnog ciklusa, razvojne institucije

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
  MEĐUZAVISNOST TIPOVA MENADŽMENTA I RAZINE MOTIVACIJE U HOTELIMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

  Željko Mateljak

  Rad prihvaćen: 14.02.2018.

  Rezime
  Tipovi menadžmenta mogu se definirati kao nivo odgovornosti menadžera s obzirom na različita područja rada i na zauzimanje pozicije na različitim razinama organizacijske hijerarhije. U ovom radu analizirat će se tri tipa menadžmenta, i to top management, srednji menadžment i niži menadžment. S druge strane, motivacija obuhvaća niz snaga koje usmjeravaju i određuju ponašanje čovjeka. Ove snage su pod utjecajem mnogih internih i eksternih faktora, koje iniciraju, određuju i održavaju sadržaj, smjer, intenzitet i trajanje određenog tipa ponašanja. Predmet istraživanja u ovom radu je vezan uz ispitivanje međuzavisnosti između tipova menadžmenta i razine motivacije u hotelima splitsko-dalmatinske županije. Cilj istraživanja je utvrditi postoji li razlika u razini motivacije s obzirom na tipove menadžmenta prema hijerarhijskim razinama. S obzirom da postojanost više razine motivacije doprinosi većoj efikasnosti poslovanja, u radu će se istražiti postoji li statistički značajna razlika između tipova menadžmenta prema hijerarhijskim razinama s obzirom na razinu motivacije u hotelima Splitsko-dalmatinske županije. Empirijsko istraživanje će se provoditi primjenom uobičajenih znanstvenih metoda, a posebno metodom anketiranja i metodom obrade prikupljenih podataka primjenom statističkog paketa SPSS-a. Očekivani doprinos rada vezan je uz utvrđivanje razine statistički značajne razlike između tipova menadžmenta prema hijerarhijskim razinama s obzirom na razinu motivacije u hotelima Splitsko-dalmatinske županije.

  Ključne reči:
  tipovi menadžmenta, razina motivacije, hotelska industrija, Splitsko-dalmatinska županija

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice

  NEKI ASPEKTI AUTOMATIZACIJE LANCA SNABDEVANJA

  Jelena Maletić
  Veljko Radičević


  Rad prihvaćen: 02.02.2018.

  Rezime
  Dosta se priča o terminima Logistika 4.0, digitalno upravljanje lancima snabdevanja, o blockchain-u, i sl., ali koje tehnologije spadaju pod ove opšte termine, kako će dalje teći njihov razvoj i kakve će mogućnosti upravljanja biti na raspolaganju još nije u potpunosti definisano. Logistics 4.0, je podrška konceptu Industrija 4.0 (Pametne fabrike), i predstavlja trenutni trend automatizacije u razmeni podataka u intralogističkim procesima i lancima snabdevanja. Taj trend uključuje CPS (kiber-fizičke sisteme), umrežavanje, digitalizaciju, internet komunikacije (B2B) i Cloud-computing javne ili privatne (Internet baze) u cilju funkcionisanja "Smart logistike”. U okviru modularno strukturirane pametne fabrike, kiber-fizički sistemi prate fizičke procese, kreiraju virtuelnu kopiju fizičkog tržišta i daju decentralizovane odluke. Preko Interneta, kiber-fizički sistemi komuniciraju i sarađuju jedni sa drugima u realnom vremenu, nude usluge i/ili proizvode i daju očekivane podatke i informacije za učesnike u lancu snabdevanja. Digitalne tehnologije: IoT (Internet stvari), i potkategorija IIoT (Industrijski Internet stvari), IoS (Internet usluga), Big data & DM (Data mining) i kiber fizički sistemi, su ključni elementi koncepta Logistika 4.0 i predstavljaju zajednički jezik budućnosti. Očekuje se potpuna digitalizacija logističkih procesa i primena pomenutih digitalnih tehnologija od kreiranja ideje o nekom proizvodu ili usluge, inženjeringa, organizacije proizvodnje, finansija, razvoja vidljivosti procesa na mreži “end-to-end”, kontrole procesa do pružanja kompletnih logističkih usluga u lancima snabdevanja.

  Ključne reči:
  lanci snabdevanja, automatizacija, digitalizacija, vidljivost, trend razvoja

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  IZAZOVI LIDERSTVA XXI VEKA

  Dragana Đergović

  Rad prihvaćen: 17.02.2018.

  Rezime
  U svetlu neprekidnih promena, najlogičnija je pretpostavka da nijedna trenutno uspešna i u praksi potvrđena poslovna teorija neće važiti duže vreme. Tako je i sa konceptom liderstva s’ kraja XX veka. Nove okolnosti poslovanja na početku XXI veka generišu nove izazove i traže nova rešenja u vođenju organizacija. Kriza liderstva u poslovanju, bez sumnje superiornog menadžment koncepta i pad poverenja u poslovne lidere, zahtevaju nadgradnju njihovog potencijala u organizacijama. Stvaranje lidera za XXI vek podrazumeva permanentan proces mentalnog razvoja - ličnog i profesionalnog, kao i sticanje određenih sposobnosti sistemskog, svesnog, kolaborativnog i kolektivnog vođstva. Uključivanjem stečenih sposobnosti u vođenje organizacija, menja se ponašanje lidera i sledbenika i tako ostvaruje pozitivan uticaj na radne performanse i održivost poslovanja na dugi rok. Niz pitanja koja se odnose na personalne karakteristike i kompetencije lidera današnjice, kao i na metode njihovog razvijanja i efekte na autentičnost liderskog pristupa, traži odgovore. Neki od njih se istražuju u ovom radu.

  Ključne reči:
  liderstvo, promene, izazovi, lideri, sposobnosti

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  MODELI UPRAVLJANJA ZAPOSLENIH U AKCIONARSKIM DRUŠTVIMA

  Pero Petrović
  Đorđe Pavlović


  Rad prihvaćen: 23.02.2018.

  Rezime
  Mehanizmi učešća zaposlenih u privrednim društvima (prvenstveno u akcionarskim) su različiti. Osnovni oblici upravljanja je članstvo u upravnom odboru - jednodomni (upravni i /ili nadzorni odbor), ili dvodomni - učešće u poslovnim strukturama preduzeća (akcionartvo zaposlenih) i učešće u poslovanju u vidu da budu dobro informisani i konsultovani, direktno ili posredno preko posebnog tela kao što je Savet zaposlenih. Države, članice Evropske Unije, imaju izuzetno različite pristupe i ne postoji jedinstveno regulisanje ove vrste upravljanja. S jedne strane, u nekim državama ono nije uopšte zakonski uređeno, tako da je u celosti prepušteno statutarnom regulisanju i volji akcionara. S druge strane, ovo pitanje jeste zakonski uređeno, ali opet, na različite načine. Uređenje zavisi od prihvaćenog sustema upravljanja, da li se radi o jednodomnom sistemu upravljanja (Švedska, npr.), ili o dvodomnom sistemu upravljanja (Nemačka, npr.), ili o mešovitom sistemu upravljanja (Francuska, Slovenija) gde samo društvo bira između jednodomnog i dvodomnog organizovanja upravljanja. Brojne razlike su razlog da nije prihvaćen predlog Pete direktive (saveta Evrope) o strukturi organa akcionarskog društva, odnosno uređenje učešća zaposlenih u upravljanju Societas European – SE.

  Ključne reči:
  Upravljanje, zaposleni, učešće, korporativno upravljanje, član

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  UTICAJ NAPREDNIH INTERNET TEHNOLOGIJA U E-POSLOVANJU NA ZAPOSLENE U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

  Zoran Pavlović
  Aleksandra Vukmirović
  Nebojša Dragović


  Rad prihvaćen: 23.02.2018.

  Rezime
  Brzim razvojem Interneta dolazi se i do velike primene raznih modela poslovanja u transportnim organizacijama. Železnica kao lider u masovnom prevozu putnika i robe zauzima značajno mesto u razvoju Republike Srbije. Ekspanzivni razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) unosi novine u poslovanju transportnih organizacija pa i železnice. Razvoj digitalne ekonomije uslovljava komercilizacija Interneta početkom devedesetih godina. Tada nastaju nove mogućnosti za poslovanje od kojih su najvažnije: elektronska trgovina na globalnom tržištu, umrežavanje i integracija sa poslovnim partnerima, razvoj novih poslovnih modela itd. Tokom 2000. godine politička dešavanja u svetu i ekonomska kriza motiviše i animira poslovne organizacije da pronalaze nove načine trgovinske razmene. Osnova je obuhvatala IKT inovacije. Primena novih modela i tehnologija je uticala na smanjenje troškova poslovanja. Primena mobilnih tehnologija je omogućila poslovanje bilo gde i bilo kada. Radi brzog informisanja i kolektivne potrošnje dolazi se do društvenog umrežavanja. Osnovnicilj rada je da prikaže uticaj novih modela poslovanja kroz Internet tehnologije u elektronskom poslovanju na zaposlene u železničkom sabraćaju. Zaposleni u železnici treba da private novi model poslovanja u odnosu na dosadašnje tradicionalne modele poslovanja. Tradiconalni modeli poslovanja pružaju transportnu uslugu u direktnoj komunikaciji između korisnika usluge I zaposlenih na železnici kao ponuđača. Novi model elektronskog poslovanja obuhvata kupovinu vozne karte putem mobilne aplikacije.

  Ključne reči:
  Internet tehnologije, elektronsko poslovanje, korisnik usluge, zaposleni železnice, mobilna trgovina, mobilna aplikacija

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  IZVEŠTAVANJE PREMA DRŽAVAMA – VAŽAN KORAK U DOSTIZANJU TRANSPARENTNOSTI PREKOGRANIČNOG POSLOVANJA

  Snežana R. Stojanović

  Rad prihvaćen: 25.02.2018.

  Rezime
  Multinacionalne kompanije (MNK) stvaraju veliki deo globalnog bogatstva i značajan su činilac na svetskoj ekonomskoj i političkoj sceni. Međutim, često se veliki deo profita prebacuje iz država gde je ostvaren (a da prethodno nije oporezovan) u države gde će biti izložen niskom ili nultom oporezivanju. Upotrebom različitih konstrukcija MNK uspevaju da legalno izbegnu porez i ostvare velike uštede i profit. Nakon izbijanja globalne ekonomske i finansijske krize, čijem je nastanku dosta doprinelo i ovakvo ponašanje MNK, na inicijativu lidera najjačih svetskih ekonomija pokrenut je Projekat o eroziji poreske osnovice i prebacivanju profita usmeren na utvrđivanje i rešavanje najčešćih načina putem kojih MNK na legalan način izbegavaju porez i minimizuju svoju globalnu poresku obavezu. Jedan od problema čijem se rešavanju pristupilo predstavljaju transferne cene. Aranžmani između povezanih entiteta koji su članovi MNK čest su način umanjivanja poreske obaveze. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) predložila je da se ovaj problem otkloni obavezivanjem MNK na podnošenje izveštaja o poslovanju i finansijskom stanju, i to imajuću u vidu sve države u kojima MNK posluje. U radu se prikazuje i analizira način koji je OECD preporučila: izveštavanje o poslovanju u pojedinačnim državama, a imajući u vidu značaj za povećanje nacionalnih i globalnih poreskih prihoda. U pitanju je metod koji vodi transparentnijem obavljanju prekograničnog poslovanja, ali i koji predstavlja izazov za menadžment kompanija i poreskih uprava.

  Ključne reči: multinacionalne kompanije, oporezivanje, transferne cene, izbegavanje poreza, prekogranično poslovanje

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  SIMULATORI LETENJA U PREVENCIJI VAZDUHOPLOVNE KRIZNE SITUACIJE

  Vladimir Grujić
  Dragan A. Lazić


  Rad prihvaćen: 25.02.2018.

  Rezime
  Preko 102.000 komercijalnih putničkih letova svakoga dana odvija se u svetskim razmerama iznad naših glava. Samo po sebi, nameće se pitanje bezbednosti, ovako masivnog vazdušnog saobraćaja? Primenom kriznog menadžmenta od strane vazduhoplovnih kompanija svaka aktivnost koja je uključena u pripremu posade i vazduhoplova za određeni zadatak-let, dobija na težini i značaju. U izvršenju leta pilot, kapetan vazduhoplova, je ključni čovek svake kompanijske aktivnosti koja podrazumeva transport ljudi i roba,a zbog čega se njegove psihofizičke sposobnosti i letačke performanse moraju stalno poroveravati,ocenjivati i unapređivati. Osnovna vrednost ove percepcije leži u činjenici da svako mora da prihvati svoj deo odgovornosti za bezbednost letenja, a pre svega vazduhoplovne vlasti i avio kompanije. U udesu aviona kod glavnog grada Makedonije – Skoplja, vazduhoplovno istražni organi su otkrili niz ozbiljnih propusta u obuci pilota koji su doveli do pada privatnog aviona Cesne 340 kojim je pilotirao austrijski profesionalni pilot. Istraga je otkrila da iako je pilot imao ovlašćenja za letenje po instrumentima njegovi postupci u vazduhu ukazuju da nije bio u trenažu za instrumentalno letenje. Nalazi vazduhoplovnih istražnih organa za ovu i slične nesreće otvaraju niz pitanja koja su vezana za obuku i trenaž pilota i dobijanje pojedinih vazduhopovnih ovlašćenja i sertifikata. Evropa i Amerika imaju jasnu zakonsku regulativu u vezi obuke i sertifikacije za pojedine kategorije letenja kao i kategorisanu simulacionu tehniku na kojoj piloti provode trenaž i osposobljavanje pre nego dobiju neku od kategorija letenja. U osposobljavanju budućih pilota za vizuelno kao i instrumentalno letenje nezaobilaznu ulogu imaju simulatori letenja.

  Ključne reči:
  Krizni menažment u vazduhoplovstvu, avio kompanija, obuka i trenaž pilota, simulatori, posada, krizne procedure, vazduhoplovna ovlašćenja

  Click here to return to the top of this page  SVEFINANSIRANJE I KANALI DISTRIBUCIJE - KOMPETENCIJA ILI NADMETANJE

  Ana Anufrijev
  Goran Dašić


  Rad prihvaćen: 26.02.2018

  Apstrakt
  Prilagođavanje novim potrebama i zahtevima klijenata, za posledicu ima pojavu različitih oblika saradnje osiguravajućih kompanija sa bankama. Pojam svefinansiranja podrazumeva da se usluga osiguranja može naći na prodajnim mestima banaka i da ujedno predstavlja najjaču konkurenciju bankarskoj štednji. Kada se usluge osiguranja prodaju u banaka dolazi do smanjenja ukupnih troškova distribucije, jer banke koriste većpostojeću bazu podataka o klijentima, a prihod ostvaruju i kada prodaju usluge u kooperaciji sa partnerom ili prodaju usluge osiguravajuće kompanije koja je osnovana od strane same banke. Osiguravajuće kompanije prilkom ovakvog vida saradnje vide mogućnost za proširenje svog portfelja, tj. povećanje broja osiguranja uz niže troškove distribucije, jer koriste već razvijenu prodajnu mrežu banke. Možemo reći da svefinansiranje predstavlja sinergiju između osiguranja i bankarstva, kako bi se usluge obeju grana ekonomično plasirale ka zajedničkoj bazi klijenata. Pojava svefinansiranja u formi svefinansiranja implicira mnoga teorijska razmatranja ali i kako bolje, tako i lošije pokušaje otelotvorenja u praksi. Kada je reč o Srbiji, domaće tržište osiguranja bez obzira na brojne pomake i dalje se može smatrati nedovoljno razvijenim. Razvoj instrumenata svefinansiranja može doprineti njegovom unapređenju, preko stvaranja novih usluga. Međutim, izvesno je da će postojeća saradnja između osiguranja i bankarstva biti dograđivana. Kao i da će snažiti svi vidovi nadmetanja i konkurencije između obeju strana.

  Ključne reči:
  svefinansiranje, kanali distribucije, banke, osiguravajuće kompanije, kompetencije

  Click here to return to the top of this page  UNAPREÐENJE INFORMACIONIH SISTEMA UPOTREBOM Wi-Fi STANDARDA

  Danilo Lazović
  Milija Bogavac


  Rad prihvaćen: 04.03.2018

  Apstrakt
  U ovom radu je predstavljena važnost korišćenja Wi-Fi tehnologije i ostale informatičke opreme u poslovnim organizacijama. Korišćenje novih tehnologija i opreme dovelo je do unapređenja informacionih sistema. Predstavljen je Wi-Fi standard kroz istorijski razvoj kao i prednosti ovog standarda u odnosu na klasične žične računarske mreže. Takođe smo pokušali da nabrojimo sva poboljšanja koja su nastala upotrebom informatičke tehnologije, pored toga u radu su predstavljene i prednosti korišćenja Wi-Fi standarda u pojedinim aspektima elektronskog poslovanja u poslovnim organizacijama. Potrebno je naglasiti da poslovne organizacije treba da se prilagođavaju novoj informacionoj eri gde pojedini informacioni sistemi doživljavaju transformaciju i menja im se kontekst i uloga. Znanje predstavlja glavni resurs konkurentske prednosti i efikasno upravljanje znanjem uz pomoć Wi-Fi tehnologija, dovešće do novog značenja reči informacioni sistem. Poslovnom organizacijom će upravljati sami korisnici koji će biti uključeni u svaki segment poslovanja putem savremenih tehnologija.

  Ključne reči:
  Wi-Fi standard, informacioni sistemi, poslovna organizacija, unapređenje servisa

  Kliknite ovde za povratak na vrh stranice  LIDERSTVO DANAS, POTREBA ILI MIT?

  Saša Stamenković
  Milan Stamatović


  Rad prihvaćen: 06.03.2018

  Apstrakt
  Ako neko otvori amazon.com danas, i proba da nađe knjige koje u naslovu imaju menadžment i liderstvo (management & leadership) pronaći će preko 100.000 naslova. Zasigurno, u današnje vreme veza između menadžmenta i liderstva je fokus svih naučnih krugova, organizacija, vlasnika, kompanija, univerziteta, kao i samih lidera i menadžera. Često se reči liderstvo i menadžment koriste kao sinonimi, ali one predstavljaju reči za totalno drugačiji smisao u praksi. U radu se mogu naći odgovori na pitanja da li se za lidera ili menadžera završava škola, ili se neko rađa sa genom koji određuje lidera ili menadžera, ili ova zvanja stiču tokom života? Da li nečiji uspeh na jednoj od ove dve pozicije određuju veliki rad, posedovanje socijalnih veština ili neke druge osobine? Da li sledbenici lidera i menadžera to rade slobodnom voljom, da li prate ideju ili naređenje, ili, da li prate srce ili logično objašnjenje? Odgovori na ova pitanja omogućavaju razumevanje sličnosti i razlika menadžmenta i liderstva, njihove prednosti i mane, nosioce ovih uloga, njihovih uloga u organizacijama kao i način funkcionisanja organizacija sa ili bez ove dve uloge. Kroz paralelu sa menadžmentom, kroz strukturu organizacije, njeno funkcionisanje, razlike u 20. i 21. veku pokazano je šta danas predstavlja liderstvo, njegove osobine, razumevanje, neophodnost i budućnost.

  Ključne reči:
  liderstvo, menadžment, organizacija

  Kliknite ovde za povratak na vrh straniceMESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više balkanskih zemalja.

To switch to English, click the icon

To switch to English, click the icon